نوع سایت: سایت پزشکی (شرکتی)

آدرس سایت: drheravib.com

امتیاز در جی تی متریکس: A (95%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysql