نوع سایت: فروشگاه اینترنتی

آدرس سایت: mista.ir

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlmodernizr