نوع سایت: فروشگاه اینترنتی

آدرس سایت: mista.ir

امتیاز در جی تی متریکس: A (99%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlmodernizr