نوع سایت: شرکتی – فروشگاهی

آدرس سایت: khanevade-tavanmand.com

زمان لود کامل سایت با استناد به شرکت معتبر (GTmetrix): 2.7 ثانیه

درباره خانواده توانمند: ما در تیم خانواده توانمند متعهد شده‌ایم همیار خانواده کودکان با نیازهای ویژه باشیم تا کودکان با‌ نیازهای ویژه نیز بتوانند استعدادها و توانایی‌های خود را کشف و پرورش دهند.

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysql