نوع سایت: سایت شرکتی

آدرس سایت: kiseshop.com

امتیاز در جی تی متریکس: A (99%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysql