نوع سایت: فروشگاه اینترنتی

آدرس سایت: sarayemive.ir

امتیاز در جی تی متریکس: A (98%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlmodernizrbootstrapReact