نوع سایت: فروشگاه اینترنتی

آدرس سایت: mandamobl.com

امتیاز در جی تی متریکس: A (98%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqlmodernizr