9 روند برتر بازاریابی دیجیتال 2021 عبارتند از: شمول همگانی قسمت‌ های برجسته و جستجو های بدون کلیک پایداری: بلند و با افتخار مسدود کردن مسدود کننده‌ های تبلیغاتی سئو عکس و ویدیو برای جستجو های بصری محت