طراحی سایت، فرآیند پایه ‌ریزی زیبایی‌ شناختی ظاهر یک صفحه وب، شامل چگونگی سازماندهی محتوا و چگونگی پیاده ‌سازی عناصر طراحی است. طراحان وب معمولاً بر روی چیزی به اسم «انتهای جلویی» وب‌ سایت تمرکز دارند